Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart Tıp Haftası’na yönelik olarak yürütülecek etkinlik programını 16 Şubat 2018 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Şeyhmus Gökalp ve Prof. Dr. Taner Gören katıldılar. Basın açıklamasını Prof. Dr. Raşit Tükel okudu.

Sağlıkta Dönüşüm Programı çöktü!

“14 Mart sürecini bugünden itibaren başlattık” diyen Prof. Dr. Raşit Tükel, 14 Mart etkinliklerinin “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığıyla yürütüleceğini duyurdu. 2002 yılında AKP Hükümeti’nin iktidara gelmesiyle birlikte uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın aradan geçen 15 yılda sağlık ortamını ve sağlık sistemini bir çok açıdan etkilediğini belirten Tükel, sorun çözme iddiasındaki bu programın yeni bir çok sorun ortaya çıkardığına dikkat çekti. Tükel, bu kapsamda 19 Şubat 2018 tarihinde “Genel Sağlık Sigortası”, 26 Şubat 2018 tarihinde “Aile Hekimliği”,  5 Mart 2018 tarihinde “Kamu Hastane Birlikleri” konulu basın toplantıları düzenleneceğini ve o hafta boyunca açıklama yapılan konuya ilişkin görüşlerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

“Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor” Çalıştayı

Tükel, 3 Mart 2018 tarihinde TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ve Tıp Öğrencileri Kolu olarak “Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirileceğini, çalıştayda ihraç edilme ya da güvenlik soruşturması nedeniyle uzmanlık eğitimi engellenen asistan hekimlerin, ihraç edilen, güvenlik soruşturmaları ile bekletilen ya da ataması yapılmayan pratisyen hekimlerin sorunlarının ele alınacağını aktardı.

11 Mart’ta Türkiye’nin her yerinden hekimler buluşuyor

11 Mart 2018 tarihinde Ankara’da Türkiye’nin her yerinden her düzeyde sağlık hizmeti üreten hekimlerle yıpranma payı, hekimlik değerleri, emeklilik ücretleri, sağlıkta şiddet vb. konularının ele alınacağı Hekim Buluşması’nın gerçekleştirileceği bilgisini de veren Tükel, Şehir Hastaneleri başlığında sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte yürütülen ortak mücadelenin de sürdürüleceğini aktardı.

“Artık vaat dinlemek istemiyoruz”

Raşit Tükel, her yıl çeşitli zamanlarda; özellikle 14 Mart tarihi yaklaşırken, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Sağlık Bakanı olmak üzere yetkili ağızlardan “Sağlık çalışanlarına müjde” diyerek çeşitli vaatlerde bulunulduğunu, aynı başlıklar ve aynı cümlelerle tekraren basına yansıyan bu vaatlerin bir türlü gerçekleştirilmediğine dikkat çekti. Son dört yılda emekli hekimlerin ücretleri, fiili hizmet zammı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başlıklarında yoğunlaşan bu vaatlerin yer aldığı haber başlıklarından bir kısmını basınla paylaşan Tükel, “Artık vaat dinlemek istemiyoruz” diye konuştu.

Acil talepler

Tükel, sağlık çalışanları olarak özellikle fiili hizmet zammı, hekim ve emekli hekim ücretlerinde artış ve sağlıkta şiddet yasasına ilişkin düzenlemelerin bir an önce yaşama geçirilmesini istediklerini vurgularken, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ya da ataması yapılmayan tüm hekimlerin görevlerine başlatılmasını beklediklerini aktardı.

Basın açıklaması için…