Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç'un yer aldığı heyet, İstanbul Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Mustafa Özdemir'i 10 Mayıs 2016 tarihinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, İstanbul'daki aile hekimlerine son dönemde yapılan olağan dışı denetimler konusu gündeme geldi. Olağan dışı denetimlerin mevzuata uygun olmayan biçimde gerçekleştiği ve özellikle meslek örgütümüzün, dernek ve sendikaların temsilcilerine bu tür denetimlerin yapılmakta olduğu heyet tarafından ifade edildi. 

Dr. Mustafa Özdemir, konu ile ilgili incelemelerin yapılacağını, mevzuata aykırı bir denetim uygulaması tespit edildiği takdirde sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağını ifade etti. Kurumun saygınlığına zarar verecek ve mevzuata uygun olmayan hiç bir uygulamaya izin vermeyeceğini belirtti.