Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimleri, 7 Nisan 2022 günü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) bir ziyarette bulundu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın katıldığı ziyarette TÜRMOB adına görüşmeye Genel Başkan Emre Kartaloğlu, Genel Sekreter Yahya Arıkan ve Genel Sayman Mustafa Levent Demiröz katıldı.

Ziyarette emek alanında yaşanan sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, 1 Mayıs kutlamalarının birlikte yapılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.