Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB) Eylül dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) tercihte bulunmayan ve mahkeme kararları sebebiyle yeniden tercih hakkı tanınan hekimlerin, Nisan döneminde puan kesintisine tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin olarak ÖSYM Başkanlığı’ndan açıklama yapılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi tarafından 3 Mayıs 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı’na gönderilen yazıda, yeni puanlara göre tercihte bulunma hakkının sadece iki iş günü ile sınırlandırılması ve 3 Mayıs 2017 tarihinin son gün olarak belirtilmesi dolayısıyla, ÖSYM’nin ivedilikle bir açıklama yapması istendi.

Yanı sıra, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile yapılan telefon görüşmesi sonucunda da, Eylül dönemine ilişkin tercih yapıp bir kadroya yerleştirilen hekimlerin Nisan'da yeni tercih yapmak istemeleri halinde puan kesintisinin yapılacağı ve ÖSYM’den gün içinde bir açıklama yapılacağı öğrenildi. 

ÖSYM Başkanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.