Ankara Barosu tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Sağlık Hukuku Kurultayı, 23-24 Eylül 2022 günü Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İki gün boyunca altı oturumunda 25 konuşmacının yer aldığı kurultayda tıbbi malpraktis davalarındaki uyuşmazlıklar, sağlık hukuku ihtilafları, sağlık hizmetlerinde kişisel veriler ve sağlıkta şiddet konuları ele alındı.

Kurultaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır katıldı. “Sağlıkta Şiddete Multidisipliner Yaklaşım” başlıklı oturumda söz alan Bahadır; sağlıkta şiddetin toplumsal şiddetten ayrı düşünülemeyeceğini ancak sağlık ortamının, kendi özgünlüğü nedeniyle tehlikeli alanlardan birine dönüştüğünü belirtti. Sağlıkta şiddetin son 20 yıldaki tırmanışının Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan kaynaklandığının altını çizen Bahadır, yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olamayacağını, şiddet olgusunun sağlık çalışanları ve toplumun dayanışması ile kırılabileceğini kaydetti.

Kurultay sonunda konuşmacılara plaketleri takdim edildi.