Ankara’da 01 Ağustos 2019 tarihinde KESK Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, bağlı sendika yöneticileri ve aktivistleri polis saldırısına uğradı ve yöneticilerden bazıları gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayıp gözaltına alınanlar kim? : Bu ülkede yaklaşık 30 yıldır kamu emekçilerinin ücret artışı başta olmak üzere haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden, üyesi ve yöneticisiyle direnen bir emek örgütü. İktidarın açık desteği ile toplu sözleşme masasına oturup kamu çalışanını değil hükümeti kollayarak memurların alım gücü ve ücret artışını kuşa çevirmeyi misyon edinmiş Memur-Sen vb. kurumların karşısında durabilecek tek örgüt.

KESK yöneticilerine biber gazlı polis saldırısı nerede yapıldı? : Yasaların öngördüğü “Toplu sözleşme” sürecinde yüz binlerce üyesi ve milyonlarca kamu emekçisi adına görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak için basın açıklaması yapmaya çalışırken. Toplu görüşme sürecinin yapılacağı başkent Ankara’nın göbeğinde.

KESK yöneticilerine biber gazlı polis saldırısı kimlerin emri ve onayıyla yapıldı?

Kamu çalışanlarının ücret artışını ve haklarının korunmasını talep etmek isteyen konfederasyon yöneticilerine polis saldırısı ve gözaltı işlemleri; İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü’nün emri ve onayıyla yapıldı.

KESK yöneticilerine biber gazlı polis saldırısı ve gözaltı uygulaması ne anlama geliyor?

Ülkemizdeki milyonlarca kamu çalışanı “Toplu sözleşme döneminde” dahi taleplerini dillendirirken demokratik yolları kullanamaz. Basın açıklaması yapamaz. Hükümetin ücret artış oranını eleştirecek her türlü etkinlik biber gazı ve gözaltı ile karşılanır!

KESK yöneticilerine biber gazlı polis saldırısı ve gözaltı uygulamasının demokratik ülkelerde ya da demokrasi sözcüğünün kullanıldığı herhangi bir ülkede meşruluğu var mıdır?

YOKTUR!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak;  “toplu sözleşme” basın açıklamasını bile polis şiddeti ve gözaltılara dönüştüren iktidar anlayışının, KESK ile beraber yürüttüğümüz demokrasi ve emek mücadelesinden bizleri alıkoyamayacağının bilinmesini, hekimler ve sağlık emekçileri ile birlikte tüm kamu emekçilerinin hak ettikleri ücret ve sosyal hakları için mücadeleyi sürdüren KESK’le her zaman dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi