Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları” başlıklı dosyasının ikinci bölüm yazılarını içeren Mart-Nisan 2024 sayısı yayımlandı. Dosya editörlüğünü Dr. Onur Hamzaoğlu, Dr. Osman Öztürk ve Dr. Cegerğun Polat’ın yaptığı sayıda altı yazı ve bir rapor yer alıyor.

Dosyanın ikinci bölümünde cumhuriyet döneminde sağlık politikalarının finansmanı, hastaneler, kadın sağlığı ve piyasalaşma politikaları ile 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu Yasası irdeleniyor. Sayıda ayrıca “Afete Dayanıklı Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı” başlığını taşıyan 34. TTB Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri Raporu da yer alıyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 46 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor. Dergi, TR Dizin, Index Copernicus, EBSCCO ve Scopus indekslerinde yer alıyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.