Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip odalarının yöneticileri için 5 Aralık’ta online (çevrimiçi) bir örgüt içi eğitim toplantısı düzenledi. Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu-Düzce, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep-Kilis, Giresun, Hatay, Isparta-Burdur, İstanbul-Yalova, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van-Hakkari ve Zonguldak’tan 101 oda yöneticisi hekimin katıldığı toplantı, sunumlar, soru-yanıtlar ve yorumlarla bilginin eşitlendiği bir etkinlik oldu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantının öğleden önceki ilk oturumunda moderasyonu TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten yaptı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut TTB politikalarını anlatırken, oda yönetim kurulu çalışmalarını Bursa deneyimi üzerinden Güzide Elitez sundu.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda Merkez Konseyi üyesi Deniz Erdoğdu’nun moderatörlüğünde TTB avukatlarından Verda Ersoy disiplin soruşturma ve kovuşturmasında yöntem, Özgür Erbaş ve Mustafa Güler ise tabip odaları çalışmalarında hukuksal rehberlik sunumlarını yaptı. COVID-19 salgınıyla ilgili il hıfzıssıhha kurullarına başvuru, izin-istifa-emeklilik haklarının genelgeyle yasaklanmasının hukuki boyutu, pandemi görevlendirmeleri, dijital suçlar, dijital tanıtımlara aykırılıklar, işyeri hekimleri listesinin takibi gibi konular ele alındı, tartışmalar yürütüldü. TTB Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt da COVID-19’un meslek hastalığı kabulüne ilişkin izlenmesi gereken yola dair söz aldı, katkı sundu.