Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yönetimleri, 14 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin katıldığı görüşmede KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, KESK MYK üyeleri Döne Gevher Torun, Zeynep Korkmaz ve Varol Öztorun, SES eş genel başkanları Selma Atabey ve Hüsnü Yıldırım, SES MYK üyeleri Gönül Adıbelli, Tayyar Özcan ve Mehmet Sıddık Akın yer aldı.

KESK ve SES heyetleri, emek ve demokrasi mücadelesinde TTB ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.