Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nın (CPME) de aralarında olduğu, Avrupa’daki hekimleri, sağlık çalışanlarını, tıp öğrencilerini ve tıp eğitimi alanındaki tarafları temsil eden çok sayıda sağlık örgütü, tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisine yönelik ortak bir tutum metni açıkladı. Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) tarafından hazırlanan ve ilaç sanayiine tıp eğitiminin içeriğine müdahale etme, reklam ve tanıtım faaliyetlerini “eğitim” adı altında gizleme yolunu açan yönetmeliğe tepki olarak hazırlanan tutum metni, ilaç şirketlerine tıp eğitiminin içeriğini etkileme hakkı tanınmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

Tıp eğitiminin önemli bir bölümü halen şirketler tarafından finanse ediliyor

“Bağımsız tıp eğitimi” teriminin doğrudan kendisinin tıp eğitimi faaliyetlerinin şirketler tarafından “organize edilmesini” engellediğine işaret edilen tutum metninde, halen tıp eğitiminin önemli bir bölümünün ilaç ve tıbbi cihaz üreten şirketler tarafından finanse edildiğine dikkat çekiliyor ve yüksek standartta bir akreditasyonla yeterli güvence sağlanmaması halinde bu durumun halk sağlığı ve kişisel sağlık açısından önemli risk içerdiği hatırlatılıyor.  

Tutum metninde öne çıkanlar şöyle:

  • Sağlık alanında ticari çıkarlara sahip olanlar, tıbbi bilgilerin aktarılması üzerinde kısıtlı ve denetimli de olsa herhangi bir etkide bulunmamalıdırlar.
  • Eğitim etkinliklerinin ve organizasyonlarının içeriği ve materyalleri bağımsız düzenleyiciler tarafından hazırlanmalı, sponsor şirketlerin bunlar üzerinde etkisi olmamalıdır. Tıp eğitiminde bağımsızlık, herhangi bir ikincil çıkara karşı korunması gereken temel ve birincil önemde bir ilkedir.
  • Sürekli tıp eğitimi etik bir yükümlülük, güncel ve yenilikçi tıbbi uygulamaların temel bir öğesidir. Ancak tam bağımsız bir tıp eğitimi hastalar açısından daha iyi sonuçlar alınmasına ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunabilir.

Metnin tamamı için tıklayınız.

Metnin orijinali için tıklayınız.