Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 203 akademik kadronun, bilimsel gelişmeyi amaçlayan, denetlenebilir ve objektif ölçütler olmaktan uzak, bir kişiyi tarif eder nitelikte olduğunu belirterek, ilanın iptal edilmesini istedi.

TTB Merkez Konseyi tarafından SBÜ’nün kadro ilanıyla ilgili olarak, 14 Haziran 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na gönderilen yazıda, SBÜ’nün asıl karar verici mercii olan Mütevelli Heyeti’nin oluşumunda Sağlık Bakanlığı Müsteşarının ve Sağlık Bakanı tarafından belirlenen kişilerin yer almasının, Anayasa Mahkemesi tarafından bilimsel özerkliğe aykırı bulunarak, 9 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla iptal edildiği hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca, SBÜ’nün 5 Mayıs tarihli kadro ilanının ertesi günü, ilan edilen kadrolardan birinin “şartlarının akademik teamüllere ve kriterlere uymadığı” gerekçesiyle iptal edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

“SBÜ tarafından atama kriterlerine dair herhangi bir alt düzenleme de bugüne kadar yapılmış değildir. Dolayısıyla, bu yönüyle, idare verdiği ilanlar için kendisini bağlayan, kendisine kural koyan bir düzenleme yapmamıştır. Tıp eğitiminin niteliğini, tıp alanında yapılacak bilimsel çalışmaların düzeyini, tıp hizmetini tıpta uzmanlık eğitimini doğrudan etkileyen uygulamanın bir bütün olarak bilimsel liyakate, bilimsel gereklere ve teamüle aykırılığının Başkanlığınızca değerlendirilmesini bekliyoruz. Açıklanan çerçevede, 2547 sayılı Yasa ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine de aykırı olan ilanın iptal edilmesini talep ediyoruz.”

YÖK'e gönderilen yazı için tıklayınız.