Antalya Tabip Odası ve Antalya Barosu ortak bir çalışmayla "Sağlık Alanında Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirilmesi" konulu kitapçık hazırladılar. Kitapçık, aile hekimlerine ve acil hekimlerine yönelik olarak hazılandı. 

Kitapçığın PDF formatı için tıklayınız.