Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada bir kez yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 21’incisine Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu katıldı.

COVID-19’un başından bu yana işçi sağlığının temel gündemi haline geldiğini vurgulayan Müezzinoğlu, üretim ve hizmet sektöründe çalışanların pandeminin etkilerine daha fazla maruz kaldığını söyledi. Müezzinoğlu, “Milyonlarca çalışan, bir buçuk yıllık süreç boyunca her gün işlerine gidip gelmek zorunda kalarak hayatlarında hiçbir şeyi değiştirmeden pandemi sürecini yaşadı. COVID-19 nedeniyle, bu süreçte iş cinayetleri yüzde 30 artmış, toplumun diğer kesimlerine göre çalışanların üç kat daha fazla virüse yakalanmıştır” dedi. Pandeminin bu şartlar altında işçi sınıfının hastalığına dönüştüğünü belirten Müezzinoğlu, çalışanlara dönük tanı tedavi yöntemlerinin bilimsel anlamda uygulanmaması, COVID-19’un meslek hastalığı sayılmaması ve Kod-29 uygulamalarının durumu daha da ağırlaştırdığını sözlerine ekledi.

Müezzinoğlu, kötü yönetilen salgın sürecinde aşı olmanın, fiziksel mesafeye dikkat etmenin ve gerekli maskelerin kullanılmasının işçiler için önemini bir kez daha vurguladı. Müezzinoğlu, oluşturulacak kontrol listeleriyle çalışanların mekânları denetleyebileceğini belirterek “Bu listelerle bir çalışan, işyerine geldiğinde, elindeki kısa kontrol listesiyle mekânın COVID-19’a karşı korunup korunmadığı ayrımına sahip olmalı” diye ekledi.

Konuşmasının son bölümünde maske, mesafe ve temizlik uygulamalarının gerekliliğine değinen Müezzinoğlu, kapalı alanlarda havalandırmanın artık daha da önemli olduğuna dikkat çekerek COVID-19’a yakalanan çalışanların işe dönüş sürecinde muayene edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Arif Müezzinoğlu, konuşmasında şu konuların altını çizdi:

  • Pandemi sürecinde yaşananlar, COVID-19’un işçi sınıfı hastalığı olduğunu gösterdi.
  • Kapanma süreçleri de dâhil çalışanların hayatlarının eskisi gibi devam etmesi, bu hastalığın etkisini işçi sınıfında daha fazla görmemize neden oldu.
  • Maske, mesafe ve temizliğin yanında kapalı mekânların havalandırma sistemlerine de öncelik vermemiz gerekiyor.
  • Bulaştan korunmak üzere belirli kontrol listeleri oluşturulmalı ve bu listelerle birlikte çalışanlar işyerlerini denetleme imkânına sahip olmalılar.
  • Hastalanan ancak iyileşen çalışanların işe dönmeden önce muhakkak muayene edilmeleri gerekli.
  • COVID-19 meslek hastalığı sayılmalı ve bu anlamda yasal süreçler başlamalı.