Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi’nin hazırladığı Adana, Osmaniye, Gaziantep Nurdağı, Hatay Altınözü ve Hatay Kumlu hızlı değerlendirme raporları yayımlandı.

İl ve ilçelerin coğrafi, demografik, iklimsel özelliklerinin sıralanmasıyla başlayan raporda su, gıda, barınma gibi temel gereksinimlerdeki sorunlara yer verildi. “Sağlık hizmetleri” başlığı altında sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlar, basamaklı sağlık hizmetleri ile sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının acil gereksinimleri sıralandı. Raporlar, öncelikli sorunlar ve yapılması gerekenler ile son buldu.

“TTB 18 Şubat 2023 Adana Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.

“TTB 17 Şubat 2023 Osmaniye Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.

“TTB 17 Şubat 2023 Gaziantep Nurdağı Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.

“TTB 18 Şubat 2023 Hatay Altınözü Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.

“TTB 18 Şubat 2023 Hatay Kumlu Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.