Türk Tabipleri Birliği, 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan TTB eski başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek anısına “Nusret Fişek Ödülleri” kapsamında “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” ve “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” vermektedir. Bu ödüller, 2011 yılında ödül yönergelerinde yapılan değişiklik nedeniyle her yıl dönüşümlü olarak verilmektedir.

Bu yıl Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü verilecektir.  Ödül için başvurular Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Yönergesi esaslarına göre yapılmaktadır. Yönergeye göre belirlenen jüriler, başvuruları değerlendirerek ödül almaya hak kazanan kişi ya da grupları belirlemektedir. 

Yönerge için tıklayınız.