Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek, doğumunun 108’inci, ölümünün 32’nci yılında TTB, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından çevrimiçi düzenlenen bir etkinlik ile anıldı.

Etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı. TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten; yurtdışında hekimlik yapmak için TTB’den alınan İyi Hal Belgesi sayılarının 10 sene öncesine göre 40 kat, geçen seneye göre ise 2 kat arttığını aktardı. Tıp ve uzmanlık eğitiminin giderek niteliksizleştiğini, pandemide alkışlanan sağlık çalışanları için “Giderlerse gitsinler” denildiğini, çalışma koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştırıldığını kaydeden Ökten, “Bu sağlık sistemi hem hekimlerin hem de toplumun sağlığını bozmaktadır” dedi. Prof. Dr. Nusret Fişek’in başkanlığı döneminde de TTB’nin hedef haline getirildiğini anımsatan Ökten, hekimlik değerlerine ve toplum sağlığına sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

HASUDER Genel Sekreteri Dr. Derya Çamur; Prof. Dr. Nusret Fişek’in hayatı ve mücadelesi ile tüm halk sağlığı uzmanlarına örnek teşkil ettiğini belirtti. Çağdaş sağlık hizmetleri anlayışının yerleşmesinde, sosyalleştirme yasasında, halk sağlığı uzmanlığı eğitiminde Dr. Nusret Fişek’in önemine dikkat çeken Çamur, “Onun savunduğu ilke ve uygulamaları yaşatmak görevimizdir” dedi.

Etkinliğin kolaylaştırıcısı Prof. Dr. Necati Dedeoğlu da geçmişteki deneyimler eşliğinde Prof. Dr. Nusret Fişek’in eşitlikten, emekten, demokrasiden ve barıştan yana tutumunu aktardı.

TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Nasır Nesanır, “Sağlık Emek Göçünün Dünya ve Türkiye Bağlamında İrdelenmesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Uluslararası sağlık emek göçünün nedenlerini 30’a yakın madde eşliğinde sıralayan Nesanır, tüm bu maddelerin kapitalist-neoliberal politikalar olduğunun altını çizdi. Türkiye’de de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı yıkımdan söz eden Nesanır, pandeminin ve ekonomik krizin mevcut krizi daha da derinleştirdiğini ve bir “kusursuz fırtına” yarattığını dile getirdi. TTB’nin konuyla ilgili ürettiği çalışmaları aktaran Nesanır, bu üretimlerde birlikte çalıştığı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını da sözlerine ekledi.

HASUDER adına Prof. Dr. Ahmet Saltık ise “Sağlık Emek Göçü Sorunu: Çözümler/Öneriler” başlıklı bir konuşma yaptı. Sağlık emek göçünün Prof. Dr. Nevzat Eren ve Prof. Dr. Nusret Fişek tarafından çok boyutlu biçimde ele alındığını ve her iki hocanın da “yeni kolonyalizm” kavramı eşliğinde bu tartışmayı yürüttüğünü belirten Saltık, söz konusu sömürü ilişkisinin Türkiye’de de piyasalaştırma dalgasıyla büyüdüğünü kaydetti. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın somut sonuçlarını örneklerle aktaran Saltık, “Sorunlar ne rastlantı ne beceriksizlik ürünüdür. Sorunun kaynağı küresel emperyalizm ve neoliberal politikalardır. Örgütlü ve bilimsel akılcı bir programı bu bilinçle yürütmeliyiz” dedi. Saltık, konuşması sırasında Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerine dönük yasal düzenleme hazırlığından vazgeçilmesi taleplerini de dile getirdi.

Etkinlik, soru-yanıt bölümü eşliğinde son buldu.