Sağlık Bakanlığı’nın "Gezi parkı" eylemleri sürecinde Hatay Tabip Odası’nın "hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle, Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınması talebiyle açtığı ve Hatay Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilen davada, Yargıtay mahkemenin red kararını onadı.

Sağlık Bakanlığı’nca 2014 yılında açılan davada, Hatay Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermiş, Sağlık Bakanlığı da kararı temyiz etmişti. Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, 19 Nisan 2016 tarihinde verdiği kararında, “yerinde görülmeyen temyiz kararının reddine ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına” ek bir gerekçe göstermeksizin karar verdi. 

Yargıtay kararı için tıklayınız.