Yazılı ve görsel basında yer alan “anne karnında unutulan amniotik bant” konulu haberlerde, amniotik bandın hekim hatasıyla anne karnında unutulan tıbbi bir malzeme gibi gösterilmesine ve konunun hekim hatası olarak lanse edilmesine hekimler tepki gösterdi.

Doğruluğu araştırılmadan, sadece hasta ve avukatının beyanıyla yapılan haberlerin hekimleri hedef göstermesi üzerine, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından “Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama” başlıklı bir basın açıklaması düzenlendi.

3 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran, ATO ve TJOD üyesi, Dr. Cihangir Çakıcı katıldı.

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Vedat Bulut, “Basit bir araştırma dahi yapılmadan, haber değeri olmayan, sansasyonel açıklamalarda bulunmak gazetecilik değildir. Sadece hastanın ve avukatının beyanına dayanarak, kamuoyunda hastanın karnında bant unutulduğuna ilişkin yapılan açıklama hekimlik mesleğini değersizleştiren ve hekimi hedef gösteren mesnetsiz bir açıklamadır. Tamamen bilgisizce ve reyting uğruna yapılmıştır. Toplumun sağlığı için fedakârca çalışarak sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının bu tür açıklamalar ile hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız” sözlerini kaydetti.

Açıklamanın okunmasının ardından Dr. Bulut, Barolar Birliği nezdinde konuyu araştırmadan yargıya taşıyan avukat ile ilgili işlem yapılmasını talep ettiklerini, yanlış haberleri yayınlayan kurumlara da tekzip yayınlanması için başvurulduğu konusunda bilgi verdi.

Dr. Bulut, sağlık alanında yapılan haberlerin doğrulanması için kanıta dayalı tıpla ilgili arama motorlarındaki yayınlardan faydalanılabileceği ya da olayın yaşandığı ildeki tabip odasına başvurularak sağlıklı bilgi alınabileceğini basın mensuplarıyla paylaştı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran da amniotik bant sendromunun vücutta unutulan yabancı bir cisim olmadığını, bunun hekim hatasıyla bağdaştırılamayacağını söyledi. Ameliyatı yapan doktor ve sonrasında hastayı gören hekimlerle de görüştüklerini kaydeden Dr. Kurtaran, “Bu tür yanlış, bir hekim grubunu yıpratıcı haberlerin hiç kimseye faydası yoktur. Dernek olarak bu konuyla ilgili yasal süreci başlattık” diye konuştu. Dr. Kurtaran, hekim hatası olmayan bir durumun hekim hatası varmış gibi lanse etmenin kimseye faydası olmadığını, bu tür yanlış haberlerin hekime yönelik şiddeti körüklediğini söyledi.

Dr. Cihangir  Çakıcı da hastaların yanlış yorumlarına karşı daha dikkatli haber yapmalarının hem hekimleri hem habercileri zor durumdan kurtaracağını aktardı. 

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetinin arttığı günümüzde yanlış yayınlar nedeniyle hekimlerin, hastaların sabırsız ve  saldırgan davranışlarına maruz kaldıklarını anlattı. Araştırmacı, doğru haberciliğin kamusal sağlığı korumaktaki önemine değinen Dr. Selma Güngör, kamusal sağlığın hekimler ve basının işbirliğiyle korunabileceğini belirtti. Selma Güngör, bu tür yanlış haberlerin yarattığı birikimin hekimlere yönelik şiddeti teşvik ettiğini ve herkesi derinden yaralayan olayların yaşanmasına neden olduğunu kaydederek, bütün yazılı ve görsel medya organlarını sorumlu davranmaya davet etti.