Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada iki kere olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 13’üncüsünde Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Ejder Yıldırım konuk oldu.

Pandemi sürecinin ruh sağlığına etkilerinin tek bir başlık altında açıklanamayacağını belirten Yıldırım, kısa ve uzun vadeli sonuçları ayrı ayrı ele aldı. Pandemiyle herkesin eşit koşullarda karşılaşmadığını vurgulayan Yıldırım, özellikle yakınlarını ve işlerini kaybedenlerde uzun erimli izler kalacağının altını çizdi.

Ruhsal etkilenme ve ruhsal bozukluk kavramlarını birbirine karıştırmamak gerektiğini söyleyen Yıldırım, her ruhsal etkilenmenin büyük olumsuzluklara yol açmayabileceğini; sevginin, zamanın, bilimin, bilginin öneminin anlaşılması gibi insanlar ve toplum için olumlu etkiler de doğabileceğini belirtti. Yıldırım, olumlu ve olumsuz tüm yaşananları akılda tutmanın ve dersler çıkarmanın gelecekteki olası pandemilere insanları hazırlayacağını da sözlerine ekledi.

Yıldırım konuşmasında şu konuların altını çizdi:

  • Pandeminin ruhsal etkileri kısa ve uzun vadede kendini gösterebilir.
  • Bu dönemde hâlihazırda var olan eşitsizlikler, pandeminin yaşanmasını ve sonuçlarını da eşitsiz kılmıştır.
  • Yaşadıklarımızı unutmamak bizleri gelecek pandemilere psikolojik olarak hazırlayabilir.
  • Pandeminin olumsuz etkileri kadar olumlu etkilerini de görerek dersler çıkarabiliriz. Bilimsel bilginin ve insan ilişkilerinin önemi gibi başlıklar bunlardan sadece birkaçıdır.
  • Bilimi, bilgiyi sağlayan koşulları da unutmamamız gerekiyor. Daha çok fen lisesi açılmalı, daha çok bilim insanı yetiştirmeli, bilim insanlarımızı bu ülkede tutacak çalışmalar yapmalı, bilimsel bilginin üretimini bu topraklarda sağlayacak bir ortam yaratmalı.
  • Kapatılan aşı üretim merkezlerinin yeniden açılmasının gerekliliği de ortaya çıkmıştır.
  • Ruh sağlığımızı korumak tam olarak gerçeği kabul etmekten ve bu gerçekten dersler çıkarmaktan geçiyor.