Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Devrimci Sağlık İş Sendikası’ndan (Dev-Sağlık İş) kadınlar, 6 Mart 2017 Pazartesi günü, 17.00-20.30 saatleri arasında TDB toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte buluştular.
 
Moderatörlüğünü Derya Öztürk’ün yaptığı, “Mesleğimizde Kadın Olmak” konulu panele TDB adına Nil Altay, TTB adına Selma Güngör ve SES adına Aylin Akçay konuşmacı olarak katıldılar. 

Meslek eğitimi sırasında ve mesleği icra ederken karşılaşılan cinsiyetçilik ve bununla mücadele üzerine yapılan konuşmalar, çalışma yaşamında kadınların karşılaştıkları ayrımcılık ve hükümetin kadınların hak kayıplarına yol açan uygulamalarından örneklerin konuşulması ile devam etti. Panelin sonunda gerçekleştirilen kokteyl ise kadınların referandumda ne yapacaklarını paylaştıkları bir zemin oldu.