“Emek Bizim, Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında çöken sağlık sisteminin sonuçlarını tüm çıplaklığı ile görünür kıldık. Çalışma koşullarımız ve ekonomik haklarımızın iyileştirilmesine yönelik yaptığımız eylemleri takiben, 23 Kasım’da İstanbul’dan başlayan “Beyaz Yürüyüş” ve 27 Kasım’da Ankara’da “ Beyaz Forum” ile sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte Türkiye’nin bütün bölgelerinden gelen hekimlerle büyük bir buluşma gerçekleştirdik. Bu buluşmanın en önemli mesajı; özlük ve ekonomik haklarla ilgili taleplerimizin, yapılacak düzenlemelerin bütün sağlık çalışanlarını kapsamasına yönelikti. “Beyaz Forum”da “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz” diyerek hep birlikte sonuç alana kadar ortak mücadele yürütme kararlığımızı bir kez daha vurguladık.

Sağlık bütçe görüşmeleri sırasında tüm hekimleri eşitlikle kapsamayan, kamuda görev yapan hekimlerin dışındaki hekim ve sağlık emekçilerini görmeyen bir düzenleme TBMM gündemine geldi. Üniversiteler, aile sağlığı merkezlerindeki ve BAĞ-KUR, SSK'lı hekimlerle birlikte diğer tüm sağlık çalışanlarını kapsam dışında bırakan, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği derinleştiren bu düzenleme adaletsizdir.

Hekimi, hemşiresi, temizlik işçisiyle sağlık bir ekip işidir. Sağlık hizmetleri kolektif bir emeğin sonucunda sunulmaktadır. Sağlık emekçilerinin her biri yaptıkları işler bakımından kritik önemdedir. Tüm toplum da olduğu gibi, sağlık emekçilerinin de ekonomik krizin etkilerini yoğun olarak hissettikleri bir dönemde tüm sağlık emekçilerine insanca yaşayacak emekliliğe yansıyan temel bir ücret talebimiz devam etmektedir.

İktidarın iş barışını bozan, adaletsiz ücretlendirme ve ayrıştırıcı uygulamalarını kabul etmiyoruz.

Bu amaçla birlikte mücadele yürüttüğümüz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın;

“Döner sermaye performans uygulamaların kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliğe yansıyan temel ücret,

3600-7200 ek gösterge,

COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması,

Yıpranma payı taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmek için;

3 Aralık 2021 Cuma (bugün) 11.00-13.30 saatleri arası iş yavaşlatma eylemi yapılarak kurumlarımızın önlerinde, bahçelerinde bir araya gelip sözümüzü hep birlikte kuruyoruz.

6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz’’ çağrısı bağlamında, sağlık emek-meslek örgütlerinin yapacağı eylem ve etkinlikleri desteklediğimizi bildiriyor, tüm oda yönetimlerimizi bu eylemleri ülke çapında desteklemeye çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi