Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerince, başta çalışma yaşamının sorunları olmak üzere Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması ve sonrasında çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) yaşama geçirilen antidemokratik uygulamalara karşı çeşitli illerde gerçekleştirilen “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” 28 Kasım 2016 günü Ankara’da gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde yapılan basın açıklamasında “OHAL sağlığa zararlıdır” denildi.

Sağlık emek ve meslek örgütleri adına TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirmek isteyen siyasi iktidar, OHAL ilanı ve sonrasında çıkarmış olduğu Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), parlamentoyu devre dışı bırakarak otoriter yönetim anlayışını toplumsal alanın tümüne dayatmaktadır” denildi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya da söz alarak, KHK’lerle yüzlerce sağlık çalışanının ihraç edilmesine tepki gösterdiler ve sağlık emek ve meslek örgütlerinin mücadelesinin süreceğini vurguladılar.

Basın açıklaması için tıklayınız.