Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu’nun da imzacısı olduğu 309 kadın örgütünden oluşan Eşitlik İçin Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin kadına karşı şiddeti önleme görevini terk etmek anlamına geldiği vurgulandı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun açıklaması için tıklayınız.