Türk Tabipleri Birliği (TTB), şubat depremlerinde zarar gören aile sağlığı merkezlerindeki/birimlerindeki malzeme kayıpları ile ilgili olarak 11 Ekim 2023 günü Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

Şubat depremlerinde bölgedeki aile sağlığı merkezlerinin tümüyle veya kısmen zarar gördüğü belirtilen yazıda buna bağlı olarak teknik, tıbbi cihazlar ile bilgisayar donanımlarının da kullanılamaz hale geldiği, bir kısmının ise hırsızlığa konu olduğu ifade edildi.

Aile hekimlerinin sağlık hizmetini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bu malzemelerin yüklü bir maliyeti olduğuna dikkat çekilen yazıda şöyle denildi:

“Deprem öncesinde idare tarafından alınması gereken önlemler hususunda ve deprem sonrasında afet yönetiminden kaynaklı olarak yaşanan her türlü can ve mal kaybında idarenin sorumluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle kimi kullanılabilir durumda olan cihaz ve malzemelerin hırsızlık suçuna konu olması ise kolluk görevinin ihmali olarak değerlendirilebilecektir. Bu sebeple; depremde ailelerini, yakınlarını, varlıklarını kaybeden aile hekimlerinden, aile sağlığı merkezi/birimi için gerekli donanımı bir kez daha sağlamalarının istenmesi hakkaniyete aykırıdır.”

Yazının son bölümünde aile hekimlerinin ihtiyaç duyduğu teknik, tıbbi cihazların, bilgisayar donanımlarının, gezici sağlık hizmetleri sunumu için gerekli motorlu araçların ve sarf malzemelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanması istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.