Sağlık Bakanlığı, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla başlattığı disiplin soruşturması sonucunda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a, aylığının ½’si oranında maaş kesme cezası verdi.

Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 26.12.2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, TTB Merkez Konseyi’nce yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın “devlet memurluğundan çıkarılması” talebini “geçmiş hizmetlerindeki olumlu çalışmaları göz önünde bulundurarak” reddetti ve bir derece hafif ceza ile cezalandırılmasına karar verdi. Buna bağlı olarak uygulanması istenen “3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının da “yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulmasının talep edildiği hallerde brüt aylığının ¼’ü ya da ½’si kesilir” hükmü doğrultusunda değiştirilerek, Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın aylığının ½’sinin kesilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde görev yapan bir hekimi bütün dünyada evrensel olarak kabul edilen “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” ilkesini dile getirdiği için cezalandırmasını kınıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nı bu cezayı geri çekmeye davet ediyor, cezayla ilgili olarak tüm itiraz yollarına başvuracağımızı duyuruyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi