Avrupa Pratisyen/Aile Hekimleri Birliği (UEMO), TBMM’de görüşülen ve binlerce hekimi mesleğini yapmaktan alıkoyacak yasa teklifini kınadı.

UEMO Başkanı Dr. Aldo Lupo imzasıyla TTB’ye gönderilen mesajda, UEMO’nun TBMM’de görüşülen yasa teklifi konusunda Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) aynı görüşte olduğu belirtilerek, gerek Türkiye’deki hekimler, gerekse sağlık hizmeti temel hakkından yoksun kalacak hastalar açısından yol açacağı sonuçlar konusunda duyulan kaygı dile getirildi. Mesajda, yetkililer konumlarını gözden geçirmeye ve tasarıyı geri çekmeye çağrıldı.

Mesajın orijinali

Mesajın Türkçe çevirisi