Suriye’nin İdlib kentinde devam eden savaşta hastanelerin de hedef alındığı ve zarar gördüğü haberlerinin alınması üzerine Dünya Tabipler Birliği ve birçok uluslararası sağlık örgütünün mesajları ile eş zamanlı olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin ülke ve dünya kamuoyuna yönelik açıklaması aşağıdadır.

 

İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır!

Türk Tabipleri Birliği, önceliğini insan yaşamına ve sağlık hizmetine erişimin sağlanmasına vermiş; bütün savaşlara ve çatışmalara karşı olmuş, her zaman ve her yerde barıştan yana tutum almış bir örgüttür.

Savaşlarda ve çatışmalarda kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere en çok dezavantajlı grupların mağdur edildiğini; alt yapının, sosyal ve ekonomik dokunun tahribatının halkın sağlığına ve sağlık hizmetlerine çok büyük zararlar verdiğini en iyi bilen meslek grubu hekimlerdir.

Emperyalist politikaların ve sömürü ilişkilerinin bir sonucu olarak egemenlerin kâr ve hegemonya alanlarını genişletmek, giderek derinleşen krizlerini çözmek ve baskıcı yönetimlerini sürdürebilmek adına savaşlara sarıldıklarını çok iyi biliyoruz.

Komşumuz Suriye’de onbinlerce insanın ölmesine, sakat kalmasına; milyonlarca insanın evinden barkından uzakta göçmen-mülteci hayatı yaşamasına neden olan savaşın; başlatıcılarını, kışkırtıcılarını ve burada yaşanacak vahşetten siyasal ikbal bekleyenleri unutmadığımızı hatırlatıyoruz.

Suriye’yi kana bulayan cihatçı çetelerin yoğun olarak halen İdlib’de kümelenmiş olduğu gerçekliğine rağmen, İdlib’de ve dünyanın hiçbir bölgesinde hastanelerin bombalanmasına ve sağlık hizmetinin engellenmesine seyirci kalmamız söz konusu olamaz. Hiçbir şey insanları tedavi etmek ve yaşatmak için çabalayan sağlık çalışanlarının hayatının tehlikeye atılmasına, sağlık binalarının tahrip edilmesine ve sağlık hizmetinin aksatılmasına gerekçe yapılamaz.

İnsan hakları ihlallerine ve savaşlara yönelik “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamamız nedeniyle yargılanmamızda ve “ceza” alma süreçlerinde meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’ni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar KLOİBER’in: “İdlib’de yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için çalışan hekimler, hemşireler ve sağlık personeline karşı kasıtlı ve sistematik saldırıların insanlık suçu olacağına” dair açıklamasına katılıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği olarak, “İdlib’de hastaneleri hedef aldığı belirtilen saldırıların” ivedilikle durdurulmasını, sağlık hizmetinin aksatılmasına ve sağlık çalışanlarının mağdur edilmesine yol açabilecek her türlü girişimin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini ifade ediyoruz. Komşumuz Suriye’nin egemenlik haklarına herkes tarafından saygı gösterilmesini ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine huzur içinde dönemlerini sağlayacak barış ikliminin hâkim kılınmasını istiyoruz.

İdlib’de yaşananlar da bir kez daha göstermektedir ki, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!” Bu tespiti ve bu gerçekliği hiçbir idari merci ya da mahkeme kararı değiştiremez.

Türk Tabipleri Birliği her zaman ve her koşulda barıştan ve insan yaşamından yana olan tutumunu sürdürmekte kararlıdır.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi