Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık alanında çalışanların 2/3’sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu belirterek, pandeminin sağlık çalışanı kadınlar açısından taşıdığı risklere ve kadın emeği üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, özel /kamu/taşeron işveren ayrımı gözetilmeden tüm sektörlerdeki hekim ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere şu düzenlemelerin yapılması istendi:

  1.  Kadın sağlık çalışanlarından süt izninde olanlar da ücretli idari izinli sayılmalı,
  2. Çocuklu eşlerden ikisi de sağlık çalışanı ise talep eden birine ücretli izin verilmeli,
  3. Olağandışı dönemde alınan izinlerin yıllık izinden sayılması uygulamasına son verilmeli,
  4. Tek ebeveyn olması nedeniyle  çocuğun bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar ve erkekler de ücretli idari izin kapsamına alınmalıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazı için tıklayınız.