Letonya Tabip Birliği tarafından düzenlenen “Klinik Pratikte Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi” başlıklı konferans, 22-23 Nisan tarihlerinde Riga’da gerçekleştirildi. Konferansa TTB adına Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler katıldı.

Hekim-hasta ilişkisinin ana tema olarak belirlendiği konferansta, savaştan kaçan sığınmacıların sağlık hizmeti ihtiyaçları, hekim-hasta (göçmen) ilişkisinin durumu, yaşadıkları sorunlar ele alındı.

Prof. Dr. Nilay Etiler, burada yaptığı sunumda Türkiye’deki sığınmacıların durumunu ve Türkiye’de sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerini anlattı. TTB’nin 20 yılı aşkın süredir Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu düzenlediğini belirten Etiler, sığınmacı akını sonrası bu kursların kapsamının genişletilerek, “Karmaşık İnsani Acillerde Sağlık Hizmeti” şekline dönüştürüldüğünü kaydetti.

Etiler, 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu”ndan ve Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan Savaş, Göç ve Sağlık kitabından hareketle, TTB’nin konuya ilişkin tespitlerini aktardı. Sığınmacıların sağlık hizmeti alırken yaşadıkları dil, kültür vb. farklılıklardan kaynaklanan sorunlarına değinen Etiler, öncelikle Suriye’deki savaşın acilen bitirilmesi gerektiğini kaydederken, “savaşsız bir dünya” dileğiyle sunumunu tamamladı.