Günde 16 bin vaka. Her yüz aile hekiminden biri şu anda COVID geçiriyor. COVID tedbirleri neden uygulanamıyor?

COVID-19 tedbirlerinin tümüyle bırakıldığı ve salgında yeni bir alevlenme döneminin içinde olduğumuz bu günlerde aile hekimlerinin salgını nasıl karşıldığını ortaya koymak için COVID anketini gerçekleştirdik.

Sağlık Bakanlığının günlük verileri yayımlamayı bıraktığı, maske ve mesafe kurallarının tümüyle bırakıldığı, test ve aşılamanın durduğu, HES kodu uygulamasının devam ettirilmediği, yani COVID olanların ve temaslıların sağlıklı bireylerden ayrılmadığı bir dönemdeyiz. Böylesi bir dönem, biz sağlık çalışanları ve kırılgan nüfus içindeki milyonlar için hastalık, sakatlık ve ölüm anlamına gelmektedir.

Anket yanıtları 6 Temmuz tarihinde toplanmaya başlanmış ve meslektaşımız Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ile aynı gün veri toplama işlemi sonlandırılmıştır. Yarım gün sürebilen anketimize 39 ilden 396 aile hekimi yanıt vermiştir.

Günde 16838 yeni vaka ve sıfır tedbir.

Yanıt veren aile hekimlerinin izlem listelerinde ortalama 4,76 COVID tanılı hasta vardır. Her hasta Aile Hekimi izlem listesinde 7 gün kalmaktadır. Bu ortalama sayı 24762 Aile Hekimine oranlandığında toplam 117867 COVID-19 tanılı kişi olduğu belirlenmiştir. Bu, günlük 16838 hasta demektir. Eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı açıklamasında bu sayı haftalık 57 bin ve günlük 8 bin olarak verilmekteydi. Elde ettiğimiz veriler, bakanlığın açıkladığı sayının iki katıdır.

Tüm vakaların dörtte biri İstanbul’da iken bayram tatili ile salgın İstanbul’dan tüm Türkiye’ye taşınmıştır.

Bayram öncesi yapılan anketimiz İstanbul’da ortalama 8,5 COVID tanılı hasta olduğunu ve günde 4857 kişiye COVID tanısı konduğunu göstermektedir. Tüm vakaların dörtte biri İstanbul’dadır. HES kodu ve izolasyon uygulaması yokken, toplu taşımada maske zorunlu değilken, bu durum salgının İstanbul’dan tüm Türkiye’ye taşınması demektir.

Ankete katılanların üçte biri, COVID-19 hasta sayılarının artmadığını belirtmiştir. Hiçbir önlem alınmadığı için bayram hareketliliği ile bu grubun da hasta sayılarının artması kaçınılmazdır.

Tedbirler Kaldırılınca Her İki Aile Hekiminden Biri COVID Geçirdi.

Anketimizi yanıtlayan iki aile hekiminden biri COVID geçirdiğini belirtmiştir. Tüm aile hekimlerinin %51’i COVID geçirmiştir ve ne yazık ki COVID geçirenlerin %54’ü son altı ay içinde COVID geçirmiştir. COVID tedbirlerinin kaldırılması, sağlık kurumlarında dahi maske ve mesafe tedbirlerinin uygulanmaması sağlık kurumlarını salgının merkezi haline getirmiştir.

Aile Hekimlerinin Sağlığına Değer Verilmiyor.

COVID geçiren aile hekimlerinin %4’ünün hastaneye yatarak tedavi ihtiyacı olmuştur. Sağlık çalışanlarının tükendiği, sağlık hizmetinin aşırı yoğun olduğu ülkemizin güncel sağlık ortamında COVID için tedbir alınmaması kıymetli hekim kaynağının tüketilmesi ve değer bilinmezliğin çarpıcı ve hayati bir örneğidir. Bu durum da sağlık çalışanına şiddetin bir başka yüzüdür.

100 Aile Hekiminden Biri Bugün COVID Geçiriyor.

Anketimize yanıt veren aile hekimlerinin %1,2’si 6 Temmuz günü aktif olarak COVID geçirmektedir. Bu da salgının ne denli hızlı seyrettiği ve tedbirlerin ne kadar aciliyet arz ettiğini göstermektedir. Bayramda da herhangi bir tedbir alınmaması nedeniyle bayram sonrası da bu hızla hastalanmaya devam edeceğimiz açıktır.

Aile Hekimleri COVID-19’a Karşı Korumasız. En Son Aşı 6 Ay Önce.

Hasta olan sayısının çokluğunun gösterdiği gibi aile hekimleri COVID-19’a karşı savunmasızdır. Sağlık Bakanlığı, kendi önlemlerini almayarak tüm tedbiri kişiler ve hekimlerin üzerine yıkmıştır. Ancak anketimizi yanıtlayan aile hekimlerinin %94’ü en son aşısını 3-12 ay önce olmuştur. En son aşı dozunun üzerinden 6 ay geçen aile hekimi oranı %72’dir. Aile hekimlerinin %99’u aşı olmuştur. Ancak son aşı dozunun üzerinden geçen süre aşı ile koruyuculuk imkânını da azaltmaktadır.

Bir Kez Daha Sağlık Bakanlığını Salgın Yönetimine Davet Ediyoruz!

  1. Günde 16 bin yeni vaka ve artan salgın dalgasında maske ve mesafe tedbirleri derhal uygulanmalıdır.
  2. COVID-19 için bağışıklama kampanyası oluşturularak sağlık çalışanları, 50 yaş üstü yurttaşlar, COVID-19 için riskli kronik hastalar ve daha önce hiç aşılanmamış özellikle 12 yaş altı da dahil tüm bireyler başta olmak üzere toplumun aşılanması sağlanmalıdır.
  3. Sağlık kurumlarında bekleyen hasta sayısı azaltılmaldır.
  4. Sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda maskesiz girişe izin verilmemelidir.
  5. Sağlık çalışanlarına maske, temizlik malzemesi gibi koruyucu malzemeler derhal sağlanmaldır.
  6. HES kodu, hasta ve temaslı takipleri ile sağlıklı kişilerden uygun koşullarda ayırma, filyasyon uygulamasına derhal başlanmalıdır.
  7. Test yapma konusunda isteksizlik son bulmalı COVID-19 test merkezleri ve hızlı test uygulaması derhal başlamalıdır.
  8. Sağlık çalışanlarının korunması için tüm sağlık çalışanlarına hızlı test temin edilmelidir.

 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi