Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Yeni Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Türkiye’de COVID-19 Aşılaması ve Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu” adlı raporu yayımlandı.

Pandemi sürecinde aşılama hizmetlerinin etraflıca değerlendirildiği rapor, bağışıklama hizmetlerinin toplum sağlıyla olan yakın ilişkisine, Türkiye’de bağışıklamanın güncel durumu ve bu alanda yaşanan eşitsizliklere değinen yazılardan oluşuyor.

Aşılama konusunda da önemli değerlendirmeler içeren raporda, COVID-19 salgınında aşı çalışmaları ve uygulamaları, koronavirüs hastalığına karşı aşılanma tutumları, COVID-19 için üretilen aşıların etkinlik ve yan etkileri tartışılıyor. Ayrıca raporda, aşının ve aşılamanın bir insan hakkı olduğu üzerinde durulurken patent uygulamalarının ürettiği eşitsizliklere de değiniliyor.

Raporun tamamı için tıklayın.