Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı, 18 Ekim 2022 tarihinde Van’da tabip odası yönetimi ile birlikte hekim buluşmaları gerçekleştirdi.

Heyet ilk olarak Dr. Rümeysa Şen’in iş cinayetinde yaşamını yitirmesi üzerine Van’da yapılmak istenen basın açıklamasında gözaltına alınan Van-Hakkari Tabip Odası dönceki dönem başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in yargılandığı davaya katıldı.

Öğle saatlerinde ise Sağlık Bakanlığı’nın Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı ve muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip hastaneler zincirinin sömürüsüne terk eden düzenlemeye karşı basın açıklaması düzenlendi. Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Koç’un okuduğu basın açıklaması öncesi Bartın’da yaşamını yitiren maden emekçilerini anıldı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Basın açıklamasında Dr. Kazım Doğan Eroğulları da söz aldı. Dr. Rümeysa Şen’in iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiğinin altını çizen Eroğulları, bu amaçla Türkiye’nin 41 ilinde olduğu gibi Van’da da barışçıl ve yasal bir basın açıklaması yapılmak istendiğini ancak bu anayasal hakkın hukuksuzca ve şiddet ile engellendiğini belirtti. Dr. Hüseyin Yaviç ile dayanışma içinde olduklarını söyleyen Eroğulları, TTB’nin her türlü hak arama mücadelesinin yanında olduğunu ifade etti.

Heyet, öğleden sonra ise özel bir hastane ile İpekyolu 2 ve 3 nolu aile sağlığı merkezlerine giderek hekimleri ziyaret etti. Hekim buluşmalarında sağlık sisteminin krizine bağlı olarak alanda yaşanan sorunlar konuşuldu, yürütülecek mücadele başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.