Bilindiği üzere 1 Aralık 2018 günü görsel ve yazılı bazı medya organlarında 5 aylık gebe bir kadının geçen yıl yapılan sezaryen ameliyatında doktorların karnında “şerit bantı” unuttuğunu, bu nedenle şimdiki gebeliğinin sonlandırılmasını gerektiren sorunlar yaşadığını söylediği yer almıştı. Aynı haberde hastanın avukatı müvekkilinin söylediklerini teyit etmiş, ilk sezaryen ameliyatında müvekkilinin karnında ameliyat malzemesi unutan hekim hakkında suç duyurusunda bulunmayı ve tazminat davası açmayı planladığını belirtmişti. 

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu haberin hemen ardından olayın trajikomik bir yanılgı olduğu ortaya çıkmıştı. Önceki sezaryende hasta karnında unutulduğu iddia edilen “şerit bantı”nın aslında şimdiki gebeliğe ait olan ve amniyotik bant adı verilen, hekim hatası veya ameliyat komplikasyonu ile hiçbir ilişkisi olmayan, nadir rastlanan bir tıbbi durumun hasta ve avukatı tarafından yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştı.

Meslek örgütümüz konu ile ilgili olarak aşağıdaki etkinliklerde bulunmuştur:

  1. Türk Tabipleri Birliği, 2 Aralık’ta yaptığı açıklama ile amniyotik bantın ne anlama geldiğini kamuoyu ile paylaşarak olayın bilimsellikten uzak, hekimleri hedef gösteren, araştırmacı habercilik ve etik ilkelere uymayan bir biçimde sunulmasını hekimlere dönük şiddetin bir parçası olarak gördüğünü ve kınadığını belirtmiş, hukuki süreci başlatacağını duyurmuştur (http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b907e510-f645-11e8-9798-924ece223ed0).
  2. 3 Aralık 2018 günü Ankara Tabip Odası, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile birlikte basın toplantısı düzenlemiştir (https://ato.org.tr/news/show/477). Aynı gün İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Sürenkök basına bir demeç vermiş (https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/12/02/doktorlar-tepkili-amniyotik-bant-bir-tibbi-malzeme-degildir-unutulamaz/) ve Bursa Tabip Odası da basın açıklaması yapmıştır (https://www.bto.org.tr/basina-ve-kamuoyuna-artik-yeter/).
  3. 3 Aralık 2018’de Birliğimiz haberi yapan İhlas Haber Ajansı’na, yayınlayan TGRT Haber TV A.Ş.’ye ve STARTV Medya Hizmetleri A.Ş.’ye düzeltme yayınlama talebinde bulunmuştur. TGRT Haber ve StarTV düzeltme yayını yapmışlardır.
  4. 4 Aralık 2018’de Türk Tabipleri Birliği olayı araştırmadan, müvekkilinden edindiği yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltan Av. Pervin Yıldız hakkında Ankara Barosu Başkanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması isteğiyle başvuru yapmıştır. 
  5. 4 Aralık 2018’de TGRT Haber ve Star TV gazetecilik mesleğinin gerektirdiği araştırmayı yapmadan, tarafsızlık ilkesine aykırı haber yaptıkları için Radyo Televizyon Üst Kurumu’na da şikayet edilmiştir.

Medya organlarının tıp haberlerini doğruluklarını araştırmadan ve editoryal süreçlerden geçirmeden kamuoyuna sunması halkın sağlık ve hekimler ile ilgili olarak yanlış bilgilenmesine ve olumsuz yargılar kazanmasına yol açmakta, hastaları doğru tıbbi uygulamalardan kaçınma davranışına sevk etmektedir.

Yanlış tıp haberleri zaten olağandışı boyut almış olan sağlıkta şiddeti daha da körükleme tehlikesi taşımaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları hekimleri hedef alan saldırılara hızlı ve güçlü bir şekilde yanıt vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi