Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “sağlık sisteminin ve hekimlerin değerlendirilmesi” amacıyla, hastalara yönelik olarak e-Nabız sisteminde puanlama uygulamasının başlatılmasına itiraz etti. Uygulamanın kaldırılmasını isteyen TTB Merkez Konseyi, sağlık hizmetinin değerlendirmesinin bilimsel temelde yapılması gerektiğini bildirdi.  

TTB Merkez Konseyi, e-Nabız sisteminde hekimlerin hastalar tarafından puanlanması uygulamasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Yazıda, esas olarak sağlık alanındaki her olumsuzluktan hekimi ve sağlık çalışanını sorumlu tutan anlayışın ortaya çıkmasına katkı yapan tüm tutum ve eylemlerin saptanarak önlenmesi gerektiği vurgulanarak, “subjektif memnuniyet” üzerinden yapılacak değerlendirmenin gerçekçi ve sorun çözmeye dönük olamayacağı kaydedildi.

“Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi yapılan hizmetle ilgili kişiler tarafından ve bilimsel temelde yapılır. Sağlık kuruluşlarındaki kurul, konsey gibi yapıların yanı sıra daha büyük ölçekli değerlendirme yapan kurullar aracılığıyla da sağlık hizmetinin değerlendirilmesi mümkün ve gereklidir” denilen yazıda, sağlık hizmetlerinin gerekleri ve ciddiyetiyle bağdaşmayan bu uygulamanın gözden geçirilerek bir an önce kaldırılması istendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazı için...