Türk Tabipleri Birliği (TTB) Heyeti 25 Ocak 2017 günü Türkiye sağlık ortamında öne çıkan konuları görüşmek üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı Sağlık Bakanlığı’nda ziyaret etti.

TTB Heyetinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Sezai Berber yer aldı. Görüşmede Sağlık Bakanı Akdağ’a, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm. Dr. İsmail Demirtaş,  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya ve Bakan Danışmanı Dr. Halil Ekinci eşlik etti.

Görüşmede, Sağlık Bakanlığı’nın yeni başlattığı akılcı antibiyotik kullanımı kampanyası ve Türkiye hekimlik ve sağlık ortamında yaşanan sorunlar ele alındı. TTB Heyeti hekimleri, sağlık çalışanlarını ve aldıkları sağlık hizmeti yönünden yurttaşları ilgilendiren çeşitli konulardaki görüş ve değerlendirmelerini  sözel olarak ve bir dosya şeklinde Bakanlığa sundu. Toplantıda, önümüzde dönemde karşılıklı görüş alışverişinin sürmesi ve belirli konularda ortak çalışma yapılması yönünde fikir birliği oluştu.

Görüşmede ele alınan ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunulan konuların başlıkları şu şekildeydi:

- Akılcı antibiyotik kullanımı

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro ilanları

- İhraç edilen hekimlerin durumu

- Kamu görevinden ihraç edilen uzmanlık öğrencilerinin eğitim hakları

 - İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları

- OHAL döneminde istifa eden hekimlerin bekleme süreleri

- Devlet hizmeti yükümlülüğü atamalarında gecikmeler

- Aile hekimleri ile sözleşme yapılırken tabip odası üyeliğinin istenmesi

- Kişisel sağlık verilerinin korunması

- Zorunlu aşı uygulaması

- Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı

- Sıfır nüfusla aile hekimleri birimleri

- Suriyeli sağlık personelinin istihdamı ve Suriyeli hekimlerin mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesi

- Yaşam koçluğu olarak tanımlanan uygulamaların yarattığı sorunlar

- Fiili hizmet süresi zammı

- Emekli hekim ve hekim ücreti artışı

- Türk ceza kanununa sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik ek madde önerisi

- Muayene süreleri

- Şehir hastaneleri