Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), KTTB’nin 67. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 9 Aralık 2023 günü “Şehir Hastaneleri: Kamu-Özel Ortaklığı mı, Sağlığın Özelleştirilmesi mi?” başlıklı bir panel düzenledi.

Panelin açılış konuşmalarını KTTB Başkanı Dt. Ahmet Özant ve TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten yaptı. Özant, Kıbrıs’ta sağlık hizmetlerinin durumunu özetlerken; Ökten, Türkiye sağlık ortamında dair değerlendirmelerini paylaştıktan sonra TTB Merkez Konseyi’nin hukuksuz bir şekilde görevden alınması kararına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Panelde ilk sözü alan TTB önceki dönem başkanlarından Dr. Raşit Tükel, “Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve Şehir Hastaneleri” başlıklı sunumunda, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile başlayan sürecin yarattığı sorunlardan ve sağlık sisteminin çöküşüne yol açmasından bahsetti.

Gazeteci-yazar Çiğdem Toker, “Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Modeli: Şehir Hastaneleri” başlıklı konuşmasında kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerinin bütçeye olan yükünü ayrıntıları ile anlattı.

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Emek ise “Şehir Hastanelerinin Finansman Yükü: Şehir Hastaneleri Ne Kadar Ekonomik?” başlıklı sunumunda sadece şehir hastanelerinin değil, kamu-özel ortaklığı ile yapılan tüm işlerin gereğinden büyük ve maliyetli olmasını eleştirdi.

Panel soru-yanıt bölümü ile son bulurken, panelin ardından KTTB’nin 67. kuruluş yıldönümü kokteyli düzenlendi.