Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, 26 Kasım 2022’de Trabzon Tabip Odası'nı ziyaret ederek oda yöneticileri ile bir araya geldi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Kibar Yaşar Güven, Genel Sekreter Dr. Mehmet Duman, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hüseyin Sivri ile Onur Kurulu üyeleri Dr. Mustafa Arslan ve Dr. Ersin Yarış’ın yer aldığı ziyarette, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuka aykırı bir şekilde tutukluluk süreci ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca yüz yüze temasın önemli olduğu, görüşmelerin oldukça verimli geçtiği ve örgütümüz adına umut veren bu ziyaretlere devam edilmesi gerekliliğinde ortaklaşıldı.