Sağlık alanında çalışan kadınlar 8 Mart dolayısıyla “Kadınlar Elele” başlıklı bülten yayımladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Devrimci Sağlık İş Sendikası'ndan (Dev-Sağlık İş) kadınlar 8 Mart dolayısıyla hazırladıkları bülten ile “Her gün 8 Mart” diye seslendiler.

Kadınlar bültende, “Toplumsal yaşama katılmamızın engellenmesine, kadınların bedenlerine yaşamlarına müdahale edilmesine hayır diyoruz. Eşitsizliğe, güvencesizliğe, taciz ve tecavüzlere karşı itirazlarımızı; eşitlik, iş güvencesi, yaşam güvencesi, çalışma hakkı, örgütlenme hakkı ve özgürlüğümüz için taleplerimizi, yalnız 8 Mart ve 14 Mart’ta değil, her an her yerde dile getireceğiz” mesajını verdiler.

Bülten için tıklayınız.