Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı 23 Aralık 2017 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide  Elitez, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Alper Tunga Türkbayrak, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz, Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ersin Karagöz ve Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mesut Gürel katıldılar.

Toplantıda şu konular ele alındı:

- Hekimlerin çalışma koşulları

- Sağlıkta şiddet

- Şehir hastaneleri

- Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif sağlık uygulamaları

- OHAL uygulamaları: İhraçlar, güvenlik soruşturmaları, eğitim hakkı ihlalleri

- Aile hekimliğinde son yasal düzenlemeler

- 14 Mart etkinlik programının tartışılması