Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, 4 Eylül 2021 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Toplantının birinci oturumunda, tabip odaları tarafından pandemi sürecinde yerellere özgü yaşanan sorunlara, yapılan etkinliklere ve yeni döneme ilişkin önceliklere ilişkin kısa sunumlar ve deneyim aktarımları yapıldı.

İkinci oturumda hekim-oda ilişkilerine, örgütlenme-üyelik-aidat çalışmalarına ve meslek örgütünün görünürlüğünün artırılmasına dönük yapılabilecekler konuşuldu. Oturumda hekimlerin özlük hakları için yürütülen mücadelelerin büyütülmesi ve bu kapsamda hekimlerin odalardan talepleri üzerine fikir alışverişleri de yapıldı.

Üçüncü ve son oturumda ise özellikle son dönemde yaşanan yangın ve sel gibi olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesine dönük çalışmalar ve örgütlenme faaliyetleri üzerine konuşuldu. Tabip odaları adına yapılan konuşmalarda saha deneyimleri aktarılırken, yaşanması olası yeni felaketler karşısında yapılabileceklere ilişkin öneriler değerlendirildi.

Toplantı, gündem dışı değerlendirmeler ile dilek ve temennilerin aktarılmasıyla son buldu.

TTB Merkez Konseyi ve İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, 3 Eylül 2021 günü bir araya gelerek ortak bir toplantı da gerçekleştirdi. Toplantıda İzmir’de pandeminin seyri ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin fikir alışverişi yapıldı.