Hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız kesmeden sürüyor. Son olarak Dr. Ahmet Azizoğlu, Dicle Üniversitesi hastanesi acil servisinde hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı esnasında Dr. Azizoğlu'nun burun kemiğiyle birlikte gözlükleri de kırıldı.

Elazığ’da ise yakınları ölen şahıslar, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nin kapısını kırarak hastane personeli ve hekime saldırdı.

Maalesef ki, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete her gün bir yenisi ekleniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de sağlık ve hekimlik ortamını değerlendirmek ve hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı taleplerini dile getirmek üzere Sağlık Bakanlığı’na ilettiği randevu talebine ise henüz yanıt alamadı.

TTB Merkez Konseyi, randevu taleplerine yanıt verilmemesi üzerine, can güvenliği sorununun hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline geldiğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’ndan 13.08.2018 tarihinde bir kez daha randevu talebinde bulundu.

TTB Merkez Konseyi tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, hekimlerin ve sağlık çalışanların hizmet sunumunu engelleyen şiddet ile ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlıkta şiddeti önlemek amacı ile şiddet çalışma grubunun oluşturulması talepleri bir kez daha dile getirildi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için…