Türkiye'de daha iyi ve nitelikli bir hekimlik ortamının sağlanması için çabalarını sürdüren Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu amaçla çeşitli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

TTB, bu taleplerin bir gereği olarak da başta özlük hakları, çalıma koşulları ve sağlıkta şiddet olmak üzere çeşitli konularda yasa taslakları hazırlayarak ilgili mercilerle paylaştı.

Bu kapsamda özlük hakları ve çalışma koşulları ile ilgili olarak hazırlanan taslakta, mesleki bağımsızlık, iş yükünün insancıl düzenlenmesi, mesleki sağlık ve güvenliğin sağlanması, fırsat eşitliği, örgütlenme özgürlüğü, çalışma ortamının demokratikleştirilmesi, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret,  mesleki gelişim hakkı ile azaltılmış çalışma sürelerine ilişkin taleplere yer verildi.

Ana hatlarıyla taslakta yer alan talepler şöyle:

-          Kamu ve özel ayrımı gözetmeksizin hekimlerin güvenceli çalışma hakları sağlanmalıdır.

-          Haftalık çalışma süresi, fazla mesailer ve nöbetler de içinde olmak üzere, 48 saati aşmamalı,  kamu sağlık kuruluşlarında günlük, haftalık ve aylık fazla çalışma süresi üst sınırı getirilmelidir.

-          Asistan hekimleri için, nöbetler sırasında eğitim alma durumlarını da gözeterek haftalık fazla çalışma üst sınırı 56 saati geçmemelidir.

-          Çalışma ortamlarında gerekli fiziksel düzenlemeler (dinlenme odaları, temizlik ve bakım için çalışanlara özel tuvaletler vb) yapılmalı, bu kurumlarda işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli önlemler alınmalı, yönetim demokratikleştirilmeli, alınan kararlarda çalışanların katkı ve katılımı sağlanmalı, sağlık kurumlarının sosyal olanakları (çalışanların çocukları için kreş, servis vb.) artırılmalıdır. 

-          Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim veren kurumlarda iş; öncelikle eğitim, daha sonra araştırma ve en son olarak sağlık hizmeti sıralamasıyla tanımlanmalıdır.

-          Hekim ücretleri iç in önerilerimiz dikkate alınmalıdır:

 

EMEKLİ HEKİMLER İÇİN ÜCRET ÖNERİLERİ

Tabip/Uzman Tabip             6.270,20 TL

Profesör                              8.327,83 TL

 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA ÇALIŞAN HEKİMLER İÇİN ÜCRET ÖNERİLERİ

Eğitim Görevlisi (1/4)        14.205,67 TL

Uzman Tabip (1/4)            12.348,59 TL

Tabip (1/3)                         11.424,12 TL

Asistan Tabip (7/2)             9.684,37 TL

Tabip (8/3)                          9.226,90 TL

 

TIP FAKÜLTELERİNDE ÇALIŞAN HEKİMLER İÇİN ÜCRET ÖNERİLERİ

Profesör                          15.678,09 TL

Doç.                                14.232,81 TL

Yrd. Doç                          12.538,72 TL

Asistan Tabip                     9.684,37 TL

 

KURUM HEKİMLERİ İÇİN ÜCRET ÖNERİSİ

Tabip (1/4)         11.424,12 TL

 

AİLE HEKİMLERİ İÇİN ÜCRET ÖNERİSİ

 Tabip (1/4)        11.424,12 TL

 

Ayrıntılı broşür için tıklayınız.