Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği güncel Beyaz Kod verilerinin paylaşılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Beyaz Kod başvurularına ilişkin şu bilgiler talep edildi:

  • 2018 yılında yapılan başvuru sayısı kaçtır?
  • Başvuruların çalışılan sağlık kuruluşuna göre dağılımı nedir?
  • Başvuran sağlık çalışanlarının cinsiyet dağılımı nedir?
  • Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuat kapsamında verilen hukuki yardım sayısı nedir?
  • Başvuruya konu eylemler hakkında açılan dava sayısı nedir?
  • Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen başvurulara ilişkin davalarda kesinleşen karar sayısı ile karar içeriği (ceza/beraat) nedir?

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için…