Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 2. Başkan Dr. Ali Çerkezoğlu, Merkez Konsey üyesi Dr. Samet Mengüç, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve Yönetim Kurulu üyeleri 09 Eylül 2019 günü CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Geçmiş yıllara ait sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 5 ayrı “suçtan” toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Dr. Kaftancıoğlu’nu CHP İl Başkanlığı’nda ziyaret eden heyet, TTB’nin hangi partiden olursa olsun, eşitlik, özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesinde yer alan tüm meslektaşlarının her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun yalnız bırakılmayacağını kamuoyuna duyurdu.

TTB Merkez Konseyi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:  

“Dr. Canan Kaftancıoğlu’na geçmiş yıllara ait tweetlerinden dolayı 5 ayrı “suçtan” toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmiş olması yargı sisteminin siyasi iktidarın tahakkümünde olduğunu gösterdiği gibi, “Demokratik Bir Ülke, HERKES İÇİN ADALET” mücadelesinin önemini de gösteren olgulardan birini oluşturdu.

Hekimlerin yaşamın her alanında aktif ve etkin olmaları ve özellikle kadın hekimlerin toplumsal sorumluluk alarak demokrasi mücadelesinde öne çıkmaları Türk Tabipleri Birliği açısından gurur kaynağıdır.

Hangi partiden olursa olsun eşitlik, özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesinde yer alan bütün meslektaşlarımızın yanında olacağını, hekimlerin haklarının korunup geliştirilmesinin de ancak demokratik bir ülkede hayata geçebileceğini savunan Türk Tabipleri Birliği olarak; Dr. Canan Kaftancıoğlu’na verilmiş olan bu keyfi hapis cezasının, geçmiş dönem TTB Merkez Konsey üyelerine “savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle verilen hapis cezası ile aynı elin ürünü olduğunu biliyoruz.

Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu yalnız bırakmayacağımızı kendisine ilettiğimiz gibi kamuoyunun da bilgisine sunuyoruz!”