Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemleri, 10. haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

Enflasyon Yıllık %124,35’e Dayandı,
Sağlık Çalışanları On Haftadır Vergide Adalet İstiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) esas alındığında; TÜFE 2024 yılı nisan ayında %3,18 oranında artmış, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla nisan ayında %1,3 puan artışla %69,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayı enflasyon verilerine göre; TÜFE nisan ayında %5,02 artmış, son 12 aylık artışı ise %124,35 olarak gerçekliğini ilan etmiştir.

Öte yandan çalışanların ücretlerinden yapılan vergi kesintileriyle kamuda israfa ve şatafata dayalı harcamalar devam ediyor. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere dayalı olarak, Dışişleri Bakanlığı katına 5 milyon 990 bin TL’lik mobilya satın alındığı anlaşılıyor.

Her gün artan fiyatlar çalışanların satın alma gücünü azaltıyor. Çalışanlar vergi dilimleri kasıtlı olarak düşük tutularak erkenden vergi dilimine sokuluyor ve yüksek vergi kesinti oranları, her ay azalan gelir, giderek artan gider tablosuyla karşı karşıya kalıyor.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları ve diğer sağlık çalışanlarından her ay artarak kesilen yüksek vergi oranları kabul edilemez hale gelmiştir.

21 Şubat 2024 tarihinde her hafta çarşamba günleri tüm ASM binalarında ve hastane önlerinde “Vergide Adalet İstiyoruz” eylemlerimize kayıtsız kalan hükümetin kârlarını her geçen gün artıran şirketleri nasıl kayırdığını görüyoruz ve bunun karşısında sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz.

Talebimiz çok açık:

Aile hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda %35’e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz. Bunun için on haftadır yürüttüğümüz çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz.

Hükümete sorularımızı yanıtlamadığı için onuncu eylem haftamızda bir daha soruyoruz:

  • Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız kadarıyla kamudan beslediğiniz hangi şirketten bu kesintileri yapabiliyorsunuz?
  • Yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete kamudan sağladığınız destek ne zaman son bulacak?
  • Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Kamuda gösterişe şatafata israfa dayalı harcamalara ne zaman son vereceksiniz?
     

Eylemlerimiz, taleplerimiz karşılana dek her çarşamba sürecek.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm çalışanları ve vergi mağduru halkımızı davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası