Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu tarafından hazırlanan, Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın derlediği “Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri” başlıklı kitap İletişim Yayınları’ndan çıktı. Editörlüğünü Tanıl Bora’nın üstlendiği kitapta, şehir hastaneleri çeşitli boyutlarıyla ele alınıyor.

TTB’nin, Türkiye’de ilk gündeme geldiği günden bu yana titiz bir çalışma yürüterek ürettiği ve biriktirdiği belge ve bilgiler bir kitapta toplandı.  Şehir hastaneleriyle ilgili gerek hukuki sürecin ayrıntıları, gerek karşılaştırmalı dünya örnekleri ve bu modelin artık neden dünyada vazgeçilmekte olduğu, gerek “kamu” adı altında piyasaya nasıl kaynak aktarıldığı bu kitapta çok değerli isimlerin kaleminden aktarılıyor.

Kitapta yer alan makaleler ve yazarları şöyle:

“Talan Yoluyla Sermaye Birikim Aracı Olarak Kamu-Özel Ortaklığı: Verimsiz ve Pahalı Bir Finansman Modeli” - T. Sabri Öncü

“Kamu-Özel ortaklığı (KÖO) ve Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması” - Sedat Çal

“Sermaye Birikimi, Kamu-Özel İşbirliği ve Şehri Hastaneleri” - Mustafa Sönmez

“Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri Yaklaşımı” - Uğur Emek,

“Kamu Hastanelerinin Piyasalaştırılması ve Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Modeli” - Kayıhan Pala

“Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Birleşik Krallık Deneyimi” - Kayıhan Pala

“Şehir Hastanesi Yargılamaları” - Özgür Erbaş

“Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Girişimlerine Karşı TTB Tutumu” - Eriş Bilaloğlu

“Sağlıkta Dönüşümde Son Dönem: Şehir Hastaneleri” - Raşit Tükel

“Şehir Hastanelerinde Çalışanların İstihdam Koşulları ve Özlük Hakları” - Cavit Işık Yavuz

“Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Modeli: şehir Hastaneleri” - Çiğdem Toker

“Orda Bir Hastane Var Uzakta: Mersin Şehir Hastanesi” - Ful Uğurhan

“Adana Şehir Hastanesi: Neler Oldu?” - Ali İhsan Ökten

“Şehir Hastaneleri: Yozgat Deneyimi” -  Halis Yerlikaya

“Ankara’da şehir hastaneleri: Sağlık Çalışanlarını ve Hastaları Neler Bekliyor” - Bayazıt İlhan