Resmi Gazete’de 7 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, prim borcu olan yurttaşlar için sağlık hizmetinden yararlanabilme süresi 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Kararnamenin yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de eşitsizlikler ve ekonomik krizlerle birlikte yoksulluk artıkça prim ödeyemeyenlerin sayısının da her geçen yıl arttığına ve her geçen yıl daha çok sayıda yurttaşın sağlık sistemi dışında kaldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bu sorunun kalıcı çözümünü sağlamadığına ve yurttaşların onurunu incitici durumlar yaratıldığına işaret eden TTB Merkez Konseyi, sağlık hizmetlerinin evrensel bir yurttaşlık hakkı olduğunu hatırlatarak, “Her sene sonuna doğru insanların kaygılarını bile bile artırmaya, zor durumda olduklarını yüzlerine vurup, ülke geneline ilan etmeye son verilmelidir. Bu sorunu insan onuruna yakışır bir biçimde çözebilmenin tek bir yolu var; “sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeter!” açıklamasını yaptı.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması şöyle:

 

Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından uygulamaya konan Genel Sağlık Sigortası nedeniyle, 13 milyondan fazla yurttaşımız hiçbir sağlık güvencesi olmadan, 6 milyona yakını BAĞ-KUR’lu başta olmak üzere, kendi sağlık sigorta primini ödemek zorunda bırakılan 9 milyondan fazla yurttaşımız da prim borçları nedeniyle sağlık sigortası kapsamı dışına çıkartılma riskiyle 2020 yılına girmişlerdi.

2010 yılından beri hükümet, son iki yıldır da değişen sistem nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile yarattıkları soruna engel olmak için kararname çıkartarak, prim borcu olan yurttaşlarımızın özel hastaneler hariç, devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet alabilmelerinin önündeki engeli kaldırmak zorunda kalıyorlar.

Her yıl milyonlarca yurttaşımızın sağlık hizmetinden yararlanamama kaygısını ve korkusunu yaşamasına, bir süre için de olsa hastane kapılarından geri dönmelerine neden olup, insanlarımızın onurlarının incinmesine sebep oluyorlar.

Türkiye’de eşitsizlikler ve ekonomik krizlerle birlikte yoksulluk artıkça prim ödeyemeyenlerin sayısı da her geçen yıl artmakta ve dolayısıyla Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalanların sayısı artmaktadır.

Her sene sonuna doğru insanların kaygılarını bile bile artırmaya, zor durumda olduklarını yüzlerine vurup, ülke geneline ilan etmeye son verilmelidir. Sağlık hizmetleri evrensel bir yurttaşlık hakkıdır.

Bu sorunu insan onuruna yakışır bir biçimde çözebilmenin tek bir yolu var; “sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeter!”

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi