Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin, Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine “Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” diyerek çağrısını yaptığı 7-8 Temmuz G(ö)REV eylemi ilk gününü geride bıraktı.

G(ö)REV eylemi kapsamında hastanelerin, işyerlerinin, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi, saygı duruşlarında bulunuldu. İstanbul’da ise Çapa Tıp Fakültesi’nden il sağlık müdürlüğüne yürümek isteyen binlerce hekim ve sağlık çalışanı ise karşısında polis barikatlarını ve saldırısını buldu. Saldırılara rağmen barikatları aşan hekimler ve sağlık çalışanları caddeyi trafiğe kapatarak yürüyüşünü ve basın açıklamasını gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki basın açıklamalarına ve anma etkinliklerine katılım sağladı. Hastaların ve hasta yakınlarının da büyük destek verdiği G(ö)REV eylemi, kamuoyunda ve basında da geniş ses getirdi.

Basın açıklamalarında okunan metin için tıklayın.