Tekirdağ Tabip Odası’nca 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri” başlıklı panel, 18 Mart 2016 Cuma günü Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Dr. Kürşat Koparan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele Doç. Dr. Bahadır Kumral ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik konuşmacı olarak katıldılar.