Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) seçimle göreve gelen yeni başkanı Dr. David Barbe yaptığı açıklamada DTB’nin COVID-19’a karşı verilen mücadelede bilimin öncülüğünü savunmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Amerikan Tabipler Birliği’nin önceki başkanı Dr. Barbe, yeni görevinin ardından DTB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada DTB'nin yeterli kişisel koruyucu donanım, olanak, tesis ve tıbbi donanımla birlikte yeterli sağlık çalışanı sağlanmasına yönelik tanıtım-savunu çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi. Dr. Barbe sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yandan hastalığın sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik politikaların izlenmesinde toplum sağlığı görevlileriyle birlikte çalışırken diğer yandan iş yaşamının ve eğitimin düzenli ve güvenli biçimde sürmesini sağlamamız gerekiyor. Bilimi rehber almaya, kanıtlara dayalı tedavi, güvenli ve etkili aşılar gibi konularda savunuculuk görevimize devam etmeliyiz.

Pandemi, sağlık alanındaki eşitsizliklerle kronik hastalığın kesiştiği yeri daha da açık hale getirmiştir.

Sağlık alanındaki eşitsizliklere maruz kalanlar çoğu durumda kronik hastalıkları olup aynı zamanda Covid-19 riski yüksek olan insanlardır. Kalp-damar hastalıkları, şeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar renkli derili topluluklarda*, Asyalılarda ve sosyoekonomik durumu kötü olanlarda daha fazla görülmektedir.

Bu toplantıda hem sağlıktaki eşitsizlikleri hem de kronik hastalıkları ele alabiliriz.”

Dr. Barbe hekimler olarak en yüksek standartlara sahip olmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Hasta-hekim ilişkilerinde temel ilkelere bağlı kalmalıyız. Hastalara ve hekimlere yönelik şiddet konusunda sesimizi yükseltip çözüm aramalıyız. Etnik ya da dinsel grupları hedef alan ya da başkalarına karşı kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar kullanan toplum ya da hükümet kaynaklı fiillerin insanlık dışı olduğuna işaret etmeliyiz.”

* Orijinal ifadede yer alan “populations of colour” deyimi İngilizce’de “beyaz” olmayan nüfus topluluklarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

DTB Başkanı Dr. David Barbe'nin açıklamasının orijinali için tıklayın.